Assistance Healthcare Albania

Welkom op  onze website! Op deze website is alle informatie over ons te vinden. Binnenkort wordt de Hap  en Stap actie georganiseerd! 

HOME

Stichting AHA heeft als doel de bevolking van Albanië te helpen door het uitvoeren van projecten die van algemeen belang zijn. Bijvoorbeeld het renoveren of nieuwbouwen van ziekenhuizen, doktersposten, scholen en kindertehuizen. Om deze projecten te realiseren zamelt de stichting AHA geld in en organiseert werkvakanties voor jongeren.

Werkvakantie

De werkvakantie van ca. 8 dagen vindt jaarlijks plaats in juli of augustus. De groep bestaat uit maximaal 20 jongeren tussen de 16 en ca. 21 jaar oud en een aantal begeleiders. Tijdens de werkvakantie voeren de jongeren werkzaamheden uit ten behoeve van het gekozen project, bijvoorbeeld schuren, verven en tegels zetten. Ook maken zij kennis met het land en de bevolking en er worden kleding- en voedselpakketten uitgedeeld. De kosten voor de reis en het verblijf betalen de jongeren zelf.

Inzamelingsacties

Om het project te kunnen financieren, organiseren de jongeren en het bestuur het hele jaar door verschillende acties om geld in te zamelen. Ook krijgt de stichting donaties van diverse organisaties.

Project 2023

Ons project in Albanië voor 2023 is bekend. In de video is te zien wat we dit jaar aan een school in Albanië op gaan knappen. 

Donaties

Wij stellen uw steun voor de projecten t.b.v. de bevolking van Albanië bijzonder op prijs!   

IBAN: NL88 RABO 0116913444   t.n.v. Stichting A.H.A


Facebook:

Volg ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes:

https://www.facebook.com/StichtingAHA