Geschiedenis en ontstaan Stichting AHA

Doelstelling

Stichting AHA heeft als doelstelling de bevolking van Albanië te helpen, door middel van het uitvoeren van projecten die van algemeen belang zijn. Bijvoorbeeld het renoveren of nieuwbouwen van ziekenhuizen, doktersposten, scholen en kindertehuizen. Om deze projecten te realiseren zamelt de stichting AHA geld in en organiseert werkvakanties voor jongeren.

De projecten worden gekozen door het bestuur van de stichting in overleg met overheidsinstanties in Albanië. Op basis van offertes van plaatselijke aannemers wordt een begroting gemaakt van het project. De complexe werkzaamheden worden door lokale vaklieden uitgevoerd worden. De jongeren hebben tijdens de werkvakantie een belangrijke taak bij de afwerking. Deze werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit schuren, verven en tegels zetten.

In het seizoen voorafgaand aan de werkvakantie organiseren de deelnemende jongeren en het bestuur acties om geld in te zamelen voor het project. Ook dragen de jongeren zelf bij in de reis- en verblijfkosten.

ANBI

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut beogende Instelling .Dit houdt in dat giften aan onze stichting gedaan, fiscaal aftrekbaar zijn als gift voor de inkomstenbelasting.

RSIN/fiscaalnummer 8070.44.581

Geschiedenis

De Stichting Assistance Healtcare Albania (AHA) is opgericht op 17 januari 1994. Na eerst in het noorden van Albanië actief te zijn geweest, zijn we nu werkzaam in de omgeving van Fushë Krujë. In de loop der tijd zijn er heel wat vrijwilligers, bestuursleden en andere mensen betrokken geweest bij het werk van onze stichting. Het bestuur bestond vanaf de oprichting vooral uit vrijwilligers uit de omgeving van Weert, waar dhr. Theo Bolle lange tijd de drijvende kracht achter de stichting was. Sinds 2007 bestaat de stichting uitsluitend uit (onbetaalde) vrijwilligers uit Westland.