Assistance Healthcare Albania

Welkom op  onze website! Op deze website is alle informatie over ons te vinden. 

HOME

Stichting AHA heeft als doel de bevolking van Albanië te helpen door het uitvoeren van projecten die van algemeen belang zijn. Bijvoorbeeld het renoveren of nieuwbouwen van ziekenhuizen, doktersposten, scholen en kindertehuizen. Om deze projecten te realiseren zamelt de stichting AHA geld in en organiseert werkvakanties voor jongeren.

Werkvakantie

De werkvakantie van ca. 8 dagen vindt jaarlijks plaats in juli. De groep bestaat uit maximaal 20 jongeren tussen de 16 en ca. 21 jaar oud en een aantal begeleiders. Tijdens de werkvakantie voeren de jongeren werkzaamheden uit ten behoeve van het gekozen project, bijvoorbeeld schuren, verven en tegels zetten. Ook maken zij kennis met het land en de bevolking en er worden kleding- en voedselpakketten uitgedeeld. De kosten voor de reis en het verblijf betalen de jongeren zelf.

Inzamelingsacties

Om het project te kunnen financieren, organiseren de jongeren en het bestuur het hele jaar door verschillende acties om geld in te zamelen. Ook krijgt de stichting donaties van diverse organisaties.

Project 2024

Ons project in Albanië voor 2024 wordt medio maart 2024 gekozen

Donaties

Wij stellen uw steun voor de projecten t.b.v. de bevolking van Albanië bijzonder op prijs!   

IBAN: NL88 RABO 0116913444   t.n.v. Stichting A.H.A


Facebook:

Volg ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes:

https://www.facebook.com/StichtingAHA